Personvern

Personvernerklæring for Stokstad AS og www.stokstad.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Stokstad AS samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Stokstad AS forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Stokstad AS kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Stokstad AS. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Stokstad AS

Stokstad AS egen Office Manager er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Stokstad AS.

Personopplysninger Stokstad AS mottar

Stokstad AS har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

  • Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Stokstad AS sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Stokstad AS. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Stokstad AS og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

  • En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Stokstad AS selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan Stokstad AS bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Stokstad AS er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytics er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Stokstad AS sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Stokstad AS samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstillinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Stokstad AS deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Stokstad AS mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Stokstad AS pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Stokstad AS har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Stokstad AS rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

  • Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Stokstad AS kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Stokstad AS uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.
  • Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Stokstad AS har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Stokstad AS, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Stokstad AS sine tjenester.
  • Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Stokstad AS har registrert om deg.
  • Rett mot profilering gir rett til å nekte Stokstad AS å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Stokstad AS når Stokstad AS i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Stokstad AS har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Stokstad AS vil slettes så raskt det kommer Stokstad AS til kunnskap.

Personvernombud

Stokstad AS har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Stokstad AS vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Stokstad AS sin personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 23 24 93 93

Mail: bil@stokstad.no

Personvernerklæring for STOKSTAD AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av STOKSTAD AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, organisasjonsnummer og kontonummer.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Grunnlaget for behandlingen

Vi benytter opplysningene for å oppfylle kjøpsavtale, samt relevante lover og forskrifter slik som bokføringslov, regnskapslov, merverdiavgiftslov og skattelov. I tillegg krever våre konsesjoner og driftstillatelser at vi registrerer utvalgte personopplysninger.

Grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (a), (b) og (c).

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp / salg, samt evt. vraking av kjøretøy.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det, eller det er nødvendig for å oppfylle kjøps-/salgsavtalen (f.eks. transport).

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i minimum 5 år.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

STOKSTAD AS

Postboks 25 Bryn

0611 OSLO

rune@stokstad.no

Vi kan sette ut containere for henting av jern og metaller, og tilbyr gode priser.

Vi tar i mot alle typer metaller fra industri og privat. Dagens nivå på skrapmetaller er høyt.

Ta kontakt

Stokstad AS

Stokstad er opptatt av miljøet og profesjonalitet i alle ledd. Fra deg som kunde, ansatte og myndigheter.

Designet av Horn Media 2020
Aktuelt